Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2021

SỰ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ TRẮNG TRỢN VỚI ÂM MƯU THÂM ĐỘC.

BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH. THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN. Trong chính sử của các triều đại phong kiến Việt Nam, ghi rất rõ: Nước Văn Lang lập quốc năm Nhâm Tuất, Năm thứ 8 vận 7 Hội Ngọ (Tức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

NGŨ HÀNH HAY TỨ HÀNH?

THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN. Một học trò của tôi đã đưa một phản biện khoa học, cho rằng hành Thổ phải có vai trò ngay từ khởi nguyên của vũ trụ. Và việc tôi bác bỏ hành Thổ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Đây chỉ là một comment của một bài viết trên Fb. Nhưng họ coi là spam, nên tôi đăng vào đây.

THIÊN SỨ VIẾT: Trích: I/[“LÃO TỬ NÓI VỚI KHỔNG TỬ – Đại ý: “Khi ông nói đến Đạo Đức thì cái phi Đạo Đức sẽ nẩy sinh. Khi ông nói đến cái Thiện thì cái Ác đã nảy sinh…Sao ông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

VĂN HÓA LÀ GÌ?

BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH. HÔM NAY, XEM LẠI MỘT KỶ NIỆM LÀM LÃO GÀN HƠI BUỒN. Không còn cảm hứng, nên tạm dừng viết bài này. Lên Google gõ chữ “văn hóa là gì?”. Cụ Google hiện ra cho một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

KHÔNG CÓ KHÔNG / THỜI GIAN.

BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH. Trong cuốn “Tìm về cội nguồn kinh Dịch”, Nxb Hồng Đức 2020, tôi đã chứng minh và xác định rằng: Về bản chất của vũ trụ, không hề có Không/ Thời gian. và tôi cũng xác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi