Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2006

HẠT NGÂU

HẠT NGÂU Bích Hoàng Thu buồn thu lại rơi rơi… Gieo gieo từng giọt tơi bời lòng ta ! Lặng chìm mỗi hạt châu sa Hạt lan song cửa, hạt nhòa chân mây… Hạt ngâu đậu cánh môi này Phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Thiên Sứ, Thơ Văn | Để lại phản hồi