Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2006

Buồn quá!

Chắc phải làm một trang web riêng. Lệ thuộc vào trình blog này rất mệt. Muốn xóa bài không được. Dù sao cũng cảm ơn họ đã tạo một sân chơi miễn phí.

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác, Thơ Thiên Sứ | Thẻ | Để lại phản hồi