Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2012

VĂN HIẾN VIỆT – CHỦ NHÂN CỦA NỀN VĂN MINH ĐÔNG PHƯƠNG HUYỀN VĨ

Hội nhà văn Việt Nam đã xuất bản cuốn sách về những đơn vị và tổ chức nghiên cứu, kinh doanh, sản xuất thành đạt. Trong tạp chí này đã có một bài viết của Trung Tâm Nghiên cứu Lý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

CHUYÊN BUÔN DƯA LÊ CỦA THẾ GIAN

Có một câu chuyện kiểu tâm lý xã hội – chuyên mục cho các quí bà thông thái bàn chuyên thế gian , như thế này:  Có khi tôi thành ác quỷ thật cũng không chừng… Thứ Tư, 21/11/2012 08:14 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

KHÔNG THỂ THUYẾT PHỤC ĐƯỢC NHỮNG CON BÒ

Công việc vinh danh Việt sử 5000 năm văn hiến chưa có hồi kết. Tôi đã quá chủ quan và sai lầm khi cố gắng thuyết phục những con bò nhận thức chân lý. Những đám ve chai lông vịt  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi