Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2021

LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG VÀ VAIDOT TỦM.

MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA CẢ THẾ GIỚI NÀY, TRƯỚC ĐẠI DỊCH VAIDOT LÀ GÌ? Câu này rất dễ trả lời: Tất nhiên là diệt “virus”! Từ mục đích này, thì vấn đề là phương pháp để đạt mục đích. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý Học Đông Phương | Để lại phản hồi