Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2018

CHẲNG CÓ GÌ KHÓ HIỂU CẢ!

Trên web của báo GDVN có bài viết được dẫn theo đường link sau: http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Cuoc-chien-thuong-mai-MyTrung-la-mot-bai-toan-chua-the-co-loi-giai-post193130.gd Nhưng với Thiên Sứ thì chẳng có gì là khó hiểu cả. Điều này đã được xác quyết từ khi ngay cả ngài Tập và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi