CHẲNG CÓ GÌ KHÓ HIỂU CẢ!

Trên web của báo GDVN có bài viết được dẫn theo đường link sau:
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Cuoc-chien-thuong-mai-MyTrung-la-mot-bai-toan-chua-the-co-loi-giai-post193130.gd

Nhưng với Thiên Sứ thì chẳng có gì là khó hiểu cả. Điều này đã được xác quyết từ khi ngay cả ngài Tập và ngài Trumf chưa xuất hiện trên chính trường quốc  t, rằng: Đây là “Canh bạc cuối cùng”, quyết định ngôi bá chủ thế giới. Bởi vậy cả hai sẽ phải lao vào “Đấu trường sinh tử” để định vị thế giới đi về đâu? Phải có kẻ thắng và kẻ bị tiêu diệt. Vậy thôi.

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.