Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2008

Phản biện

Tôi tin rằng: Trang blog này của tôi, ngoài những người là bạn bè của tôi và họ đã add nick của họ vào đây; những người có cảm tình với nội dung của nó và cũng không thiếu các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

CỘI NGUỒN VĂN LANG VÀ LỊCH SỬ NHẬT BẢN

http://www.lyhocdongphuong.org.vn III – Tục xăm mình của dân tộc Việt thời Hùng và Yakuza. Truyền thuyết Hồng Bàng Thị trong Lĩnh Nam trích quái chép: “Lúc ấy dân sống ở rừng và chân núi, xuống nước đánh cá thường bị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Bài Tổ tôm và văn hiến Việt

Tiếp theo Trên con bài tổ tôm, các bạn so sánh với những ký tự chữ khoa đẩu trên trống đồng Lạc Việt và của nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền thì chúng ta sẽ thấy những nét tương đồng. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

QUẺ KHAI ĐẠI AN VÀ NGUYỄN KHOA CHIẾN

Tôi hỏi về bạn tôi mà tôi tưởng là bạn tôi bị”tó”. Lạc Việt độn toán cho quẻ Khai Đại An. Kết quả: Bạn tôi vô sự vì tại tôi nhầm tên lót của bạn tôi. Như vậy quẻ Lạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện đời | Để lại phản hồi

BÀI TỔ TÔM VÀ VĂN HIẾN VIỆT

Trong tác phẩm đầu tay của tôi: “Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại”, với những chứngv cứ di sản phi vật thể tôi đã cho rằng: Cội nguồn của dân tộc Nhật chính là một bộ phận của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi