Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2012

PHỦ NHẬN VĂN HIẾN VIỆT – KHOA HỌC HAY CHÍNH TRỊ?

1 – Âm mưu và chính danh. Ngôn ngữ của dân tộc Việt là một ngôn ngữ rất cao cấp trong toàn bộ hệ thống ngôn ngữ của nhân loại. Triết gia tên tuổi Phạm Công Thiện viết: “Không cần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

PHỦ NHẬN VĂN HIẾN VIỆT – KHOA HỌC HAY CHÍNH TRỊ?

II – Phú nhận văn hiến Việt – một âm mưu chính trị? Tứ lâu, tôi đã xác định rằng: Nếu sự phủ nhận những gía trị văn hóa sử truyền thống Việt được xác định có một mục đích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

PHỦ NHẬN VĂN HIẾN VIỆT – KHOA HỌC HAY CHÍNH TRỊ?

I. Phủ nhận văn hóa sử truyền thống Việt – nhân danh khoa học? Đây chính là cái mác mà “hầu hết những nhà khoa học lịch sử trong nước” làm biểu ngữ cho họ. Họ rêu rao rằng: “Cần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

PHỦ NHẬN VĂN HIẾN VIỆT – KHOA HỌC HAY CHÍNH TRỊ?

Saigon Ngày Tam Nương 3. 11. Quí Tỵ Việt lịch. Hôm nay trên diễn đàn có hội viên Trần Phương đưa lên bài của ngài Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – trong đó có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

PHỦ NHẬN VĂN HIẾN VIỆT – KHOA HỌC HAY CHÍNH TRỊ?

Có không ít kẻ, “phản biện” tôi bằng cách, cứ hơi một tý là đặt vấn đề: “Đã được khoa học công nhận chưa?”. Xin lỗi! Thế nào là được “Khoa học công nhận?”. Căn cứ vào đâu để xác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi