Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2011

BÍ ẨN THỜI TIẾT 10 NGÀY ĐẠI LỄ THĂNG LONG HANOI

Một đời người chỉ có 100 năm. Họ có quyền tin và không tin vào bất cứ cái gì. Họ có thể là thiên thần hay ác quỷ và giữ niềm tin đó, lẽ sống đó cho đến lúc chết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý Học Đông Phương | Để lại phản hồi

BÍ ẨN THỜI TIẾT 10 NGÀY ĐẠI LỄ THĂNG LONG HANOI

Tiếp theo. Cho dù sau này bất cứ một cá nhân hay một tập thể các nhà khoa học nào ủng hộ và chấp thuận thuyết Âm Dương Ngũ hành là lý thuyết thống nhất vũ trụ và định hướng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý Học Đông Phương | Để lại phản hồi

BÍ ẨN THỜI TIẾT 10 NGÀY ĐẠI LỄ THĂNG LONG HANOI

Tiếp theo Tri thức khoa học hiện đại đã nhìn thấy những thiên hà khổng lồ đến các hạt vật chất nhỏ nhất một các trực quan thông qua những phương tiện kỹ thuật. Nhưng chúng tương tác với nhau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý Học Đông Phương | Để lại phản hồi

BÍ ẨN THỜI TIẾT 10 NGÀY ĐẠI LỄ THĂNG LONG HANOI

Bài viết này bắt đầu đăng từ 14.40 . ngày 9. 12. 2011 Có thể nói rằng thời tiết 10 ngày đại lễ kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long Hanoi 1. 10 2010, cho đến bây giờ vẫn còn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý Học Đông Phương | Để lại phản hồi

THƯỢNG TỌA & NHÀ THƠ

Trang kinh xưa lạc gót hài. Để ai nhớ, để thương ai một mình. Câu thơ hay quá! Những hình tượng như quyện vào nhau, như huyễn như thực, như khói sương của đời thường mờ ảo trong mơ. Những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện đời | Để lại phản hồi