Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2018

THƯ MỜI  VIẾT THAM LUẬN CHO HỘI THẢO KHOA HỌC 5000 NĂM VĂN HIẾN VIỆT

Kính gửi các học giả, các nhà nghiên cứu văn hóa Việt, Thưa quý vị,  Từ xa xưa, cha ông chúng ta vẫn nói: “Việt Nam hơn 4000 năm văn hiến” với nhà nước Văn Lang, Hồng Bàng thị, cha … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi