Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2009

BẾN XƯA

LAVIEDT My Lăng Bến nước Chơ vơ Thuyền neo Đợi khách Hững hờ Nước trôi… Canh tàn Bình rượu Cạn rồi Còn đây Trăng Giãi vàng Nơi Bến buồn… Đìu hiu Tĩnh mịch Quạnh hồn Tơ vương nào Phủ Đêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Thiên Sứ | Để lại phản hồi

CHỌC CHO CHÚNG CHỬI.

Phàm ở đời này, sống cho vừa lòng người khó lắm. Các cụ nhà ta tổng kết lại bằng câu ca dao: Ở sao cho vừa lòng người. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Cao chê ngỏng, thấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi