Chuyên mục lưu trữ: Thiên Sứ cười

THIÊN SỨ BỊ LỪA

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/18743-thi-noi-khoac/page__pid__124639__st__20#entry124639 Nhớ cái thời bà xã Thiên Sứ tôi ngồi quạt bánh tráng vỉa hè. Bà ấy mua một cái nồi đất đại để chứa than quạt bánh tráng. Lọ mọ thế nào nó mẻ mất một miếng to. Thôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thiên Sứ cười | Để lại phản hồi

CHUYÊN MỤC: LÀNG NÓI KHOÁC

GIẢI NHẤT THI NÓI KHOÁC QUỐC TẾ Hồi một Thiên Sứ thi nói khoác Thiên Sứ một mình viết bài nói phét nhiều nhất ở đây(*). Cha! Tài năng của ta thượng hạng. Thế thì tại sao không ra thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thiên Sứ cười | Để lại phản hồi

LÀNG NÓI KHOÁC.

Có một lần Wildlavender bảo tôi: “Trong mục Giải trí của diễn đàn, anh mở mục “Nói khoác” đi cho vui. Tôi ừ, nhưng chưa có cơ hội. Vài hôm sau, tình cờ vào Bee, net có bài báo nói … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thiên Sứ cười | Để lại phản hồi

CHỌC CHO CHÚNG CHỬI.

Phảm ở đời này, sống cho vừa lòng người khó lắm. Các cụ nhà ta tổng kết lại bằng câu ca dao: Ở sao cho vừa lòng người. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Cao chê ngỏng, thấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thiên Sứ cười | Để lại phản hồi

THIÊN SỨ CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM.

Suốt năm lăn lóc làm việc đầu tắt mặt tối, mà cuối năm chẳng có dư. Đầu năm xuất hành Thiên Sứ đến đền bà Chúa Kho cầu nguyện. Sau khi xì xụp khấn vái, hương nhang, dầu đèn nghiêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thiên Sứ cười | Để lại phản hồi