Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2021

BẢN THỂ NỘI HÀM KHÁI NIỆM PHẠM TRÙ LỄ TRONG VĂN MINH ĐÔNG PHƯƠNG.

Thưa quý vị và các bạn. Trong bài viết: “Vì sao phải bỏ “Tiên học Lễ, hậu học văn?” trước bài này, tôi có nhận xét cho rằng: Chẳng còn mấy ai hiểu về bản thể nội hàm khái niệm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

VÌ SAO PHẢI BỎ KHẨU HIỆU “TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN”.

Thưa quý vị và các bạn. Trong buổi hội thảo về giáo dục ngày 21/ 11/ 2021, Giáo sư Trần Ngọc Thêm đã đề xuất các trường học bỏ khẩu hiệu “Tiên học Lễ, Hậu học Văn”, gây nên sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi