Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2022

CAO KHÚC BẤT NHƯ QUẢNG HỌA.

Câu chuyện dưới đây, có nội dung tương tự như Bá Nha Tử Kỳ, nguồn gốc của câu thành ngữ “Tri âm, tri kỷ”. Dịch viết: “Tiếng Hạc cao trên chín tầng mây, tiếng không vọng xuống mặt đất”, Hay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi