Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2022

KHÓA HỌC ĐỊA LÝ LẠC VIỆT VIII

ĐỊA LÝ LẠC VIỆT KHÓA VIII I/ KHÓA HỌC ĐỊA LÝ LẠC VIỆT VIII. Bạn đã chuẩn bị tiếp thu một hệ thống lý thuyết ứng dụng vượt trội, mô tả những quy luật vận động tương tác của vũ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

CAO KHÚC BẤT NHƯ QUẢNG HỌA.

Câu chuyện dưới đây, có nội dung tương tự như Bá Nha Tử Kỳ, nguồn gốc của câu thành ngữ “Tri âm, tri kỷ”. Dịch viết: “Tiếng Hạc cao trên chín tầng mây, tiếng không vọng xuống mặt đất”, Hay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi