Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2008

PHÂN TÍCH TÍNH PHI KHOA HỌC CỦA LUẬN ĐIỂM PHỦ NHẬN VĂN HÓA SỬ TRUYỀN THỐNG VIỆT

Quí vị quan tâm thân mến Bài viết này của ông Lê Văn Lan với chủ đề được xác định ngay từ cái tựa – Về khái niệm thời Hùng Vương. Nhưng tại sao Thiên Sứ tôi lại xếp vào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Nhà mới của thiensulacviet

Anh chị em bè bạn của thiensulacviet thân mến. Thiên Sứ tôi trân trong kính mời anh chị em bè bạn của tôi sang tham quan ngôi nhà blog mới của tôi. Hy vọng, nếu anh chị em lấy làm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

PHÂN TÍCH TÍNH PHI KHOA HỌC CỦA LUẬN ĐIỂM PHỦ NHẬN VĂN HÓA SỬ TRUYỀN THỐNG VIỆT

Kính thưa quí vị quan tâm. Trong blog của Thiên Sứ tôi sẽ mở chuyên mục “Phân tích tính bất hợp lý của luận điểm phủ nhận giá trị văn hóa sử truyền thống” trong thư mục “Những bài nghiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi