Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2012

CHA TÔI

Hôm nay là ngày giỗ Cha tôi 11. 4. Bình Dần – 11.4 năm Nhâm Thìn – Ông Vũ Đình Hòa. Ông là Dưỡng phụ đã nuôi tôi từ khi tôi mới được 4 ngày. Từ vài tháng trước khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện đời | Để lại phản hồi