Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2008

MƯA

MƯA Cảm tác Long lanh trên khóe mắt ai. Hạt mưa hay lệ kéo dài bể dâu? Trách cao xanh chẳng nhiệm màu. Để mưa ngập cõi thu sầu trong ai. Bao giờ mưa gió nguôi ngoai Cho người tìm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Thiên Sứ | Để lại phản hồi

LỜI NGUYÊN THỨ NHẤT CỦA THIÊN SỨ

Nhân loại sẽ chỉ tiếp tục khám phá ra những bí ẩn của vũ trụ khi thừa nhận lịch sử văn hiến Việt trải gần 5000 năm và là nguồn cội của nền văn hóa Đông phương.

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

CỔ SỬ VIỆT

Hiện Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương thực hiện đề tài nghiên cứu cổ sử Việt nhằm mục đích làm sáng tỏ cội nguồn dân tộc Việt trải gần 5000 năm văn hiến. Rất hân hạnh kính mời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

LỜI TIÊN TRI CHO THÍ NGHIỆM LỚN NHẤT THẾ GIƠI

Mục đích tối thượng của thí nghiệm này là đi tìm “hạt của Chúa”, nhưng nó sẽ thất bại. Nếu lời tiên tri này đúng thì sau đó Thiên Sứ tôi sẽ giải thích vấn đề trên cơ sở nguyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

NGHE TIẾNG ĐÀN AI.

Hoàng Bích Dư Bài thơ tặng chồng Thu 1998 Nghe tiếng đàn ai chạnh nhớ mình. Tay dồn phím nhạc chảy lung linh Mắt buồn say đắm bên song cửa. Mỗi tứ thơ gieo gợn sóng tình. Ai đem tiếng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Thiên Sứ | Để lại phản hồi