Buồn quá!

Chắc phải làm một trang web riêng. Lệ thuộc vào trình blog này rất mệt. Muốn xóa bài không được. Dù sao cũng cảm ơn họ đã tạo một sân chơi miễn phí.

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác, Thơ Thiên Sứ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.