Chuyên mục lưu trữ: Các Đề Tài Khác

Đọc sách Minh triết Việt trong văn minh Đông phương

Đào Vọng Đức* 08:21-13/08/2014 http://tiasang.com.v…3&CategoryID=41 Cuốn Minh triết Việt trong văn minh Đông phương của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh nhằm mục đích góp phần làm sáng tỏ cội nguồn văn hiến của dân tộc Việt qua sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH BAO TRÙM LÊN MỌI LĨNH VỰC:

VŨ TRỤ, THIÊN NHIÊN, XÃ HỘI, CUỘC SỐNG VÀ MỌI HÀNH VI CON NGƯỜI VỚI KHẢ NĂNG TIÊN TRI.  Thuyết Âm Dương Ngũ hành không thuộc về nền văn minh Hán, điều này đến nay – chí ít ở trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

KHÔNG THỂ CÓ HAI LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT.

  Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt được cá nhân tôi và nhân danh cá nhân, xác định rằng: Chính là lý thuyết thống nhất mà những tri thức hàng đầu của nền văn minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

CHÂN LÝ VÀ NHẬN THỨC

Thiên Sứ, on 30 Jul 2014 – 23:35, said: Hôm nay, chúng tôi đã có phiên bản photocoppi bài báo tiếng Trung Hoa của tờ Quang Minh Nhật Báo xác định các học giả Trung Hoa thừa nhận kinh Dịch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

CỘI NGUỒN VĂN MINH ĐÔNG PHƯƠNG – Tiếp theo

– Tiếp theo Trong ba tiêu chí mà tôi trình bày tại buổi tọa đàm “Cội nguồn văn minh Đông phương” thì tiêu chí thứ nhất phát biểu rằng : 1/ Lịch sử hình thành và phát triển của hệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi