Chuyên mục lưu trữ: Các Đề Tài Khác

NGÔN NGỮ VIỆT

Thưa quý vị. Bài viết này đã thể hiện trên trang lyhocdongphuong.org.vn.  http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/33232-ngon-ngu-viet/?fb_action_ids=10204471126729245&fb_action_types=og.likes Nay tôi đưa vào trang web riêng của mình để những quí vị quan tâm không vào Fb sẽ tham khảo ở đây. NGÔN NGỮ VIỆT Tôi … Tiếp tục đọc

Để lại phản hồi

CỘI NGUỒN VĂN MINH ĐÔNG PHƯƠNG

Để lại phản hồi

Đọc sách Minh triết Việt trong văn minh Đông phương

Đào Vọng Đức* 08:21-13/08/2014 http://tiasang.com.v…3&CategoryID=41 Cuốn Minh triết Việt trong văn minh Đông phương của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh nhằm mục đích góp phần làm sáng tỏ cội nguồn văn hiến của dân tộc Việt qua sự … Tiếp tục đọc

Để lại phản hồi

THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH BAO TRÙM LÊN MỌI LĨNH VỰC:

VŨ TRỤ, THIÊN NHIÊN, XÃ HỘI, CUỘC SỐNG VÀ MỌI HÀNH VI CON NGƯỜI VỚI KHẢ NĂNG TIÊN TRI.  Thuyết Âm Dương Ngũ hành không thuộc về nền văn minh Hán, điều này đến nay – chí ít ở trong … Tiếp tục đọc

Để lại phản hồi

KHÔNG THỂ CÓ HAI LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT.

  Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt được cá nhân tôi và nhân danh cá nhân, xác định rằng: Chính là lý thuyết thống nhất mà những tri thức hàng đầu của nền văn minh … Tiếp tục đọc

Để lại phản hồi