ĐỊA LÝ LẠC VIỆT & SỤP ĐỔ CỦA NHỮNG TẬP ĐOÀN KINH TẾ.

BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH.

TRỤ SỞ TỔNG CTY SÔNG ĐÀ.

 

 

 

 

TRỤ SỞ TCTY EVERGANDE

 

 

T

 

 

 

 

 

TÒA NHÀ GRAN PLAZA HANOI.

 

 

 

 

 

 

https://vneconomy.vn/gioi-dau-tu-toat-mo-hoi-vi-nguy-co-vo-no-cua-evergrande-trung-quoc-bom-gap-14-ty-usd.htm

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.