DI VẬT KHẢO CỔ VÀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ

BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH
Lịch sử có nhiều góc khuất, những bí ẩn và những khoảng trống  của những thời kỳ lịch sử. Phương pháp nghiên cứu lịch sử cổ điển nhất là tra cứu, đối chiếu và so sánh các bản văn cổ liên quan, còn sót lại liên quan đến thời kỳ lịch sử đó.
Nhưng cấn xác định rằng: Nếu những bản văn cổ đó rõ ràng và có thể tin cậy được, không có mâu thuẫn với các bản văn cổ khác liên quan, thì lịch sử ở giai đoạn liên quan đó, không còn gì là bí ẩn. Và ngay với phương pháp nghiên cứu thuộc loại cổ điển đó, người ta cũng phải  so sánh, đối chiếu những bản văn đó, đề có một nhận định về thời kỳ lịch sử  liên quan. Để từ đó đưa ra những lập luận, mang tính lý thuyết sơ khai về giai đoạn lịch sử đó. Hay nói rõ hơn: với phương pháp nghiên cứu lịch sử cổ điển, bằng cách so sánh, đối chiếu văn bản, thì kết luận cuối cùng cũng phải hình thành một hệ thống luận cứ, để chứng minh cho một luận điểm về một thời kỳ lich sử có tính lý thuyết, trên cơ sở tổng hợp những văn bản cổ và các di sản khảo cổ liên quan. Lý thuyết, và luận điểm lịch sử đó, mới chính là kệt luận cuối cùng của một công trình nghiên cứu lịch sử theo phương pháp này.
Vào cuối thế kỷ XIX, các nhà khoa học đã đề xuất những di sản khảo cổ là một phương tiện khách quan và là điều kiện để minh chứng cho những giai đoạn lịch sử bị khuất lấp. Một trào lưu nhân danh khoa học trở thành phổ biến, là người ta căn cứ vào di vật khảo cổ với niện đại được thẩm định bằng các phương tiện khoa học – như cacbon phóng xạ C14 – để bảo chứng cho sự tồn tại của thời kỳ lịch sử bị khuất lấp, liên quan đến các di vật khảo cổ đó.
Có một thời, những nhà nghiên cứu lịch sử rất cực đoan, trong việc họ coi di vật khảo cổ là bằng chứng xác thực như một yếu tố cần và gần như duy nhất, để minh định cho lịch sử. Như vấn đề về sự sai lầm của thứ tư duy cực đoan này lại là: có hay không tìm được di vật khảo cổ liên quan. Trong trường hợp nghiên cứu lịch sử, khái niệm “không có di vật lịch sử, cũng đồng nghĩa với “chưa tìm thấy”.
Nhưng ngay cả khí tìm thấy những di vật lịch sử và được minh định bằng các phương tiện khoa học hiện đại, xác định liên quan đến thời kỳ lich sử là đối tượng nghiên cứu, thì nó vẫn cần phải có sự liên hệ hữu cơ với một hệ thống lý thuyết, với những luận cứ thuyết phục chứng minh cho thời kỳ lịch sử đó. Bởi vì tự thân di vật đó không nói lên điều gì, ngoài hiện tượng tương đồng bởi thời gian qua kiểm định cacbon phóng xạ – một phương pháp vẫn còn có những sai số.
Do đó, ngoài vấn đề “tìm thấy”, hay “không tìm thấy” di vật khảo cổ, của thời kỳ  lịch sử liên quan, cuối cùng thì vẫn cần một hệ thống luận cứ có tính thuyết phục, mang tính lý thuyết về sự minh định của một thời kỳ lịch sử. Mà trong đó, các bản văn cổ, di sản khảo cổ, chỉ là những thực tế khách quan hỗ trợ để hệ thống luận cứ, mô tả thời ký lịch sử đó thuyết phục hơn mà thôi.
Do đó, đối với tôi, di vật khảo cổ không phải là bằng chứng duy nhất và đủ để chứng minh cho một sự kiện lịch sử. Mà để xác định một sự kiện, hoặc một thời kỳ lịch sử, cần phải có một hệ thống lý thuyết với những luận cứ chặt chẽ, phù hợp với những chuẩn mực thẩm định chân lý qua những tiêu chí khoa học. Những văn bản lịch sử và di vật khảo cổ chỉ là những bằng chứng khách quan làm sáng tỏ thêm, hoặc mang tính phản biện cho hệ thống luận cứ khoa học liên quan đến nó. Hoặc sự xuất hiện những di vật khảo cổ, gợi ý cho một sự kiện, hoặc một thời kỳ lịch sử bị khuất lấp, để từ đó xuất hiện những giả thuyết về thời kỳ, hoặc sự kiện lịch sử liên quan đến nó, qua những hệ thống luận cứ thuyết phục.
Tất nhiên, những bản văn cổ, nhưng di vật khảo cổ liên quan, phải được tích hợp một cách hợp lý và phải là một thành tố liên kết một cách hữu cơ với hệ thống lý thuyết mô tả về thời kỳ lịch sử đó, phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng.
Trong bài này, những di vật khảo cổ đáng tin cậy, đã hỗ trợ cho hệ thống luận cứ của tôi, chứng minh cho Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử. Nhưng ngay cả khi chưa có, hoặc hoàn toàn không có những di vật khảo cổ này, thì điều đó cũng không làm lu mờ được chân lý.
Chia sẻ với quý vị và các bạn.
Vào cuối năm 2019, TTNC Lý họcĐông phương, kết hợp với TT Minh Triết Việt đã tổ chức một cuộc Hội Thảo Khoa Học “Tìm về cội nguồn Việt Sử” tại Hanoi.  Trong buổi Hội Thảo Khoa học “Tìm về Cội nguồn Việt sử”, có đầy đủ những di vật khảo cổ làm sáng tỏ sự huey6n2 vĩ của thời đại Hùng Vương, một thời huy hoàng bên bờ Nam sông Dương tửvà có thể nói: Hầu hết những đại biểu tham gia có tham luận, đều thống nhất cao về cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử.
Chính sử của các triều đại phong kiến Việt Nam đã xác định:
Nước Văn Lang lập quốc vào năm Nhâm Tuất thứ 8 vận VII Hội Ngọ. Phía Bắc giáp Động Đình Hồ, phía Nam giáp Hồ Tôn, phía Tây giáo Ba Thục và phía Đông giáp Đông Hải. Tương ứng với lịch Tây phương là năm 2879 Trc CN.
Đây là chính văn của chính sử, không phải là một truyền thuyết và huyền thoại.
Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu diễn biến tóm lược của Hội Thảo khoa học “Tìm về cội nguồn Việt sử” được mô tả dưới đây:
Ông Nguyễn Khắc Mai – Giám đốc Trung Tâm Minh Triết Việt đọc lời khai mạc Hội Thảo khoa học “Tìm về cội nguồn sử Việt”

Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung Tân Nghiên Cứu Lý Học Đông phương phát biểu đề dẫn và mục đích của Hội Thảo.
Mở đầu cho cuộc Hội Thảo khoa học về Cội nguôn Việt sử, là chương trính tham quan của các Đại Biểu về các di sản khảo cổ bằng Đá ở Lương Chử phái nam sông Dương Tử, do một nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng Hanoi, đống ý đem những cổ vật mà ông sưu tầm được, trưng bày ở đây.
Ảnh: Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh và nhà sưu tầm cổ vật Lão Gàn và nhà sưu tầm đồ cổ với các cổ vật đá của ông.
Ông có nhã ý mời mọi người ghé bảo tàng tư nhân của ông ở số 9A Đào Duy Anh.
Bạn hãy tưởng tượng một khối đá granit cứng dài 25 cm. được người Việt cổ khoan xuyên từ đầu này sang đầu kia tròn vành vạnh. Đủ hiểu kỹ thuật khoan khắc đá đạt đến đỉnh như thế nào.

 

 

 

Cốc ngọc đựng rượu tìm được ở Lương Chử, phía Nam sông Dương tử..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ấn triện “Long đồ quy thư”, có niên đại từ hơn 5000 năm trước.
Chưa cần biết ấn triện này của chức vụ nào. Nhưng sự hiện diện của nó trên thế gian này, đã xác định từ hơn 5000 năm trước, đã tồn tại một xã hội có tổ chức và quyền lực xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt ấn triện Long Đồ quy thư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuông đá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị đại biểu đâu tiên phát biểu tại Hội Thảo là nhà sưu tầm cổ vật trình bày về hành trình tìm cổ vật liên quan đến cội nguồn Việt sử ở Lương Chử. Ông nói rõ:
Ông đã sang tận Nhật Bản để nhờ các nhà khoa học Nhật thẩm đinh Cabon phong xạ về niên đại các cổ vật của ông. Và chính các nhà khoa học Nhật chứng nhận niên đại các cổ vật của ông có trên 5000 năm.

 

 

 

 

 

Thích di vật khảo cổ, đây có di vật khảo cổ. Nhưng với lão Gàn thì di vật khảo cổ và các bản văn cổ liên quan, chỉ là những hiện tượng khách quan minh họa cho một lý thuyết, hoặc giả thuyết khoa học mô tả sự kiện hoặc một thời kỳ lịch sử. Nhưng nó phải được tích hợp như một mắt xích hợp lý trong toàn bộ hệ thống lý thuyết đó. Nếu không, nó sẻ là một thành tố tự phản biện.
Lão Gàn thì không cần đến vật chứng trực quan này, vẫn xác định Việt sử gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ bên bờ Nam Dương tử, bởi một hệ thống luận cứ chặt chẽ, được thẩm định bằng những tiêu chí khoa học xác định một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Tất nhiện hệ thống luận cứ đó, cũng phải xuất phát từ sự tổng hợp tất cả các sự kiện và hiện tượng liên quan đến nó.

GS Trần Đại Sĩ.
Ông nói về những chứng tích của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở bờ Nam Dương Tử.

GS Trần Đại Sỹ tặng quà cụ Nguyễn Khắc Mai.

 

 

Ngài cựu Chủ Tích Quốc Hội Nguyễn Văn An, cũng quan tâm, nên đã có mặt trong cuộc gặp này. Bức ảnh kỷ niệm chụp chung với cụ Nguyễn Văn An.

TS Trần Thanh Bình bày tỏ quan điểm về cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử.

 

 

 

 

Tiến Sĩ Trần Thanh Bình phat biểu bổ sung tại chỗ, những luận cứ xác định cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến.

 

 

 

 

 

 

 

Nhà nghiên cứu cổ văn hóa sử Việt – từ Sài Gòn tham gia cuộc gặp mặt. Ông đưa những luận cứ chứng minh cội nguồn truyền thống sử Việt

 

 

 

Nhà báo độc lập, đau đáu về cội nguồn Việt sử. Anh phát biểu tại chỗ về những quan điểm của anh về cội nguồn Việt sử với những luận cứ xác đáng về lịch sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thơi huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử.

 

 

 

Nhà nghiên cứu ngôn ngữ cổ Việt – bác Lãn Miên – trình bày về sự minh triết của ngôn ngữ Việt và xác định: Ngôn ngữ Việt mới chính là cội nguồn của ngôn ngữ Hán.

 

 

BẰNG CHỨNG ĐÂY –  Chữ Việt Nho trên hình chiếc ấn của người Việt cổ có từ 5000 năm trước. Xin xem lại hình này:
Nhưng chưa. Tôi còn một cuốn sách của chính Trung Quốc xuất bản, nói về nguồn gốc chữ Hán, để xác định nguồn gốc ấy thuộc về người Việt cổ.
Gs Phạm Công Thiện đã nhận thấy được sự huyền vĩ cao siêu của ngôn ngữ Việt. Nhưng ông lấy làm tiếc vì nhận ra điều này quá muộn, nên không có thời gian để chứng minh.
Theo tôi: Tiếng Việt là ngôn ngữ cao cấp nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. Cho nên nó không thể có “nguồn gốc” từ các ngôn ngữ của các dân tộc gần gũi. Mà nó từ văn minh Atlantis.
Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ chứng minh tính cao cấp của ngôn ngữ Việt và nguồn gốc Atlantis của ngôn ngữ này.

rao đổi với TS Trần Thanh Bình.
Tham luận của các đại biểu đều hướng tới xác định cội nguồn Việt sử 5000 năm văn hiến.

.
Cụ Nguyễn Khắc Mai kết thúc buổi gặp bàn về Cội nguồn Việt sử.
Lão chưa vừa ý với sự hoàn hảo của buổi gặp mặt này.
Nhưng, điều quan trọng đối với lão là tính sáng tỏ chân lý. Chặng đường chứng minh Việt sử 5000 năm văn hiến, đã đặt được một viên gạch đầu tiên sau 30 năm tính từ 1992, cho nền tảng của nó.
Nền văn minh nhân loại sẽ không thể bỏ qua được một hệ thống LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT mà chính họ đang mơ ước. Ngoại trừ những người có trách nhiệm cho cả thế giới này, không muốn tiếp tục phát triển.

Thưa quý vị và các bạn.
Nếu có ai đó chứng minh Urugoay có lịch sử 5000 năm và là một dân tộc rất văn minh, thì có lẽ bạn chỉ coi đó là một thông tin cập nhật và biết thế.
Nếu như một người ở Uruguay, cũng nhậnđược thông tin Việt sử 5000 năm và là một nền văn minh rực rỡ và dừng ở đó, thì có thể họ cũng chỉ coi đólà một thông tin cập nhật.
Nhưng điều khác biệt ở đây là: Nền văn hiến Việt có một món quà vô giá. Đó chính là một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại và chính là Lý Thuyết thống nhất vũ trụ mà những trí thức tinh hoa của nhân loại đang mơ ước.

TT Minh Triết Việt tặng lão Gàn một kỷ niệm.

Ẩn bớt
Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.