CHUYỆN PHONG LONG – CHƯA ĐƯỢC “KHOA HỌC CÔNG NHẬN”.


Giáo sư Trịnh Xuân Thuận viết:
“Năng lượng khởi nguyên của vũ trụ còn nhỏ hơn nửa cái kẹo” (“Những con đường của ánh sáng”. Tập I).
Thiên Sứ Gàn viết:
“Năng lượng khởi nguyên của vũ trụ còn nhỏ đến mức cận “0” tuyệt đối” (Tìm về cội nguồn kinh Dịch. Nxb HD 2020).
Tiền đề:
Tất cả năng lượng của hạt nhân do con người tạo ra, chứa đựng một năng lượng khủng khiếp.
Hệ quả I tiền đề:
Nếu tất cả khối lượng vật chất của trái Đất này chuyển thành năng lượng, sẽ lớn hơn rất nhiều, gấp hàng tỷ lần tất cả năng lượng hạt nhân do con người tạo ra.
Hệ quả II tiền đề:
Nếu tất cả khối lượng vật chất của cả vũ trụ này chuyển thành năng lượng, sẽ lớn vượt ngoài trí tưởng tượng.
Nhưng tất cả năng lượng khổng lồ ấy, bắt đầu từ chỉ lớn bằng nửa cái kẹo – theo GS Trịnh Xuân Thuận, và còn nhỏ hơn rất rất nhiều – theo Thiên Sứ.
Vậy thì – xét về mặt lý thuyết – không cần phải dùng “nội công thâm hậu” để xóa sổ những thế lực chống lại cội nguồn Việt sử truyền thống, mà chỉ cần ‘hắt xì hơi” không đúng chỗ.
“Một con bướm vỗ cánh ở rừng Amazon, có thể là nguyên nhân của một cơn bão ở Thái Bình Dương”.
Đương nhiên, không phải bất cứ con bướm nào vỗ cánh ơ rừng Amazon cũng tạo ra một cơn bão ở Thái Bình Dương. Mà nó còn lệ thuộc vào Không gian/ Thời gian để có thể tạo một hiệu ứng cộng hưởng dẫn đến một cơn bão ở Thái Bình Dương. Cái này Đức Phật gọi là “Nhân duyên”. Để hiểu sâu về vấn đề này, cần biết các yếu tố tổng hợp qua sự tác động của “Trường Tương Tác”.

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.