TỈNH SAY (2)

Ru sầu trong cõi tỉnh say.
Biết say là tỉnh, người say không buồn.
Trầm minh ôm ánh trăng suông.
Tài hoa một thuở gió sương dập vùi.
Tỉnh say tùy lúc đổi ngôi.
Biết ai say tỉnh bên trời sầu miên.

Thiên Sứ
Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.