Cảm tác

Một đời có mấy tri âm?
Vấn vương trong tiếng Nguyệt Cầm nhớ ai?

Trần ai, ai dễ biết ai?
Bể dâu mấy độ…. cảm hoài thiên thu.

Thiên Sứ
Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.