Thu trắng

Ai đem nắng Hạ gửi Thu vàng?
Để bao giọt nắng theo hàng lá rơi.
Về đâu? Góc biển chân trời.
Ai che nắng hạ, ru đời trong thu…..

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.