LÁ VÀNG

THI HOÀNG

Tuổi trẻ mùa trăng thả cánh diều
Lên cao, sáo trỗi đủ phiêu diêu
Soi gương đã thấy đầu pha tuyết
Lưu lại non xanh vạt nắng chiều…

Cảm tác
LÁ VÀNG
Thiên Sứ

Vi vút trong thu tiếng sáo diều.
Thu rơi muôn hướng lá phiêu diêu.
Ngậm ngùi thu tới màu trăng khuyết.
Chiều tím thu phai vạt nắng chiều.

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.