NỎI CHUYỆN Ở WORLD BANK

Hôm qua, tai căn nhà sang trọng ở trước nhà Hát Lớn – Hanoi – tôi có dịp nói chuyện với các nhân viên Việt tại Ngân hàng thế giới về sự liên hệ giữa thuyết Âm Dương Ngũ hành với kinh tế thế giới và Việt Nam. Nó chỉ giới hạn như là buổi tọa đàm với các nhân viên Việt – người ngoại quốc, vốn đóng vai trò lãnh đạo ở đây không tham dự. Nhưng tôi tin rằng sẽ đến tai họ.
Tôi giới thiệu học thuyết này bằng việc nhắc lại lời tiên tri của tôi về cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 – “Một lý thuyết khoa học phải có khả năng tiên tri”.

Tôi phân tích khái quát về tính thống nhất và hoàn chỉnh của thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt với sự liên hệ đến tính phân loại của mọi hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội và con người, trong đó có vấn đề kinh tế với tư cách là một lý thuyết thống nhất vũ trụ.
Tôi xác định rằng nền kinh tế thế giới hiện này đã đạt tới giai đoan đỉnh cao trong chu kỳ phát triển của nó và nó cần chuyển hóa sang một giai đoạn khác. Nhưng các nhà lạnh đạo và các chuyên gia kinh tế thế giới đang bế tắc khi tìm ra một mô hình mới cho sự phát triển của giai đoạn tiếp theo. Tôi dẫn chứng những dự đoán về sự thất bại của G20 làm dẫn chứng.
Bài chưa hoàn chỉnh

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.