Dấu xưa

Tôi đã có một thời thơ ấu – tuổi của thiên thần như bao con người. Tất nhiên tôi cũng có nhiều kỷ niệm. Đây là những dấu ấn của thời xa vắng trong tôi. Xin cảm ơn người cháu rể đã tìm lại được những kỷ vật này của tôi mà tôi tưởng khôngh bao giờ gặp lại.

Bằng tốt nghiệp tiểu học của tôi. Tôi đã học qua 4 năm tiểu học tại trường Thanh Quan phố Hàng Cót Hanoi.

Còn đây là giấy khai sinh bản gốc của tôi từ thời “Quốc Gia Việt Nam” còn quản lý T/p Hanọi , dưới thời Quốc Trưởng Bảo Đại. Nhưng nó viết bằng hai thứ tiếng Pháp Việt. Đây là lý do để cha mẹ tôi đi kháng chiến.

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.