THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HANOI.

Đây là một chương trình mở, do Nhật Bản tài trợ có chủ đề “Đa dạng văn hóa và môi trường ở Châu Á” với các Giáo sư uy tín trong và ngoài nước.
Thiên Sứ Gàn được mời với tư cách là một người tham gia buổi giảng này với chủ đề “Địa Lý Lạc Việt”, trước những sinh viên ưu tú tham gia chương trình.
Xin cảm ơn Ban Lãnh đạo trường Đại Học Kiến trúc Hanoi và ông bạn già của tôi GS Nguyễn Văn Muôn.

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.