LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG VÀ VẤN NẠN THAM NHŨNG TRONG XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Kính thưa quí vị quan tâm.

Có thể nói rằng hiện tượng tham nhũng là một loại tội phạm cổ xưa nhất của nhân loại, kể từ khi nhân loại xuất hiện quyền lực giữa con người với con người và khi lòng tham muốn của con người đã có từ ngay khi còn ở trên vườn Địa Đàng với Chúa. Khi cụ tổ Adam và Eva ăn quả táo. Từ rất lâu – gần 40 năm trước – người viết đã suy nghiệm về tính khách quan và qui luật xã hội là nguyên nhân của hiện tượng này (*), nhưng ít quan tâm. Nhưng gần đây, khi du lịch Hoa Kỳ – một quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh, tôi nhận thấy những hiện tượng tham nhũng bắt đầu xuất hiện. Khi gần kết thúc cuộc du lịch thì việc FBI bắt những quan chức tham nhũng gần 40 người ở Hoa Kỳ, tại T/p New York – những hiện tượng này vô tình đã xác minh những suy nghiệm của tôi từ 40 năm qua – có khả năng đúng vì tính hợp lý của suy nghiệm sẽ trình bày trong tiểu luận này.
Điều này cho tôi cảm thấy một cảm hứng do tính hợp lý của suy nghiệm và sự phù hợp với những tiêu chí khoa học cho những vấn đề liên quan. Tiểu luận này được lựa chọn ưu tiên khi cá nhân tôi vẫn còn nhiều suy nghiệm chưa hoàn chỉnh về nhiều lĩnh vực trong Lý Học Đông phương. Nội dung của tiểu luận với tư cách là một nghiên cứu khoa học về một vấn nạn trong xã hội loài người, có mục đích xác định quy luật xã hội làm xuất hiện của hiện tượng tham nhũng, nhằm khống chế hiện tượng này, góp phần nào đó trong việc giảm thiểu tệ tham những vốn là một vấn nạn của con người. Trường hợp nội dung của tiểu luận được xác định tính khoa học và khách quan thì có thể được ứng dụng trong bất cứ điều kiện xã hội nào với mọi thể chế chính trị.
Tuy nhiên, tiểu luận này được viết trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, khi mà các cơ quan công luận công bố chính thức trên truyền thông đại chúng, coi tham nhũng là một quốc nạn thì nó dễ trở thành một đề tài nhạy cảm, nếu có những bình luận gây sai lạc chủ đề. Bởi vậy, mong quí vị quan tâm với tinh thần khách quan, khoa học có sự thông cảm, khi tiểu luận chưa được hoàn chỉnh.
Sau khi đề tài hoàn tất, rất mong có sự tham gia ý kiến làm sáng tỏ hoặc phản biện những luận điểm trong đề tài này.
Bài viết này còn được chuyển tài trên diễn đàn:
lyhocdongphuong.org.vn

Cảm ơn sự quan tâm của quí vị.
Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.