Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2011

BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2011 QUA LỜI TIÊN TRI

Hơn một tháng nay tôi bệnh quá! Đã lên bàn mổ, nhưng may quá! Huyết áp cao và tim đập quá nhanh nên thoát. Về nhà dưỡng bệnh khỏi thì lên bàn mổ tiếp. Nhưng may wá nó vẫn chưa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý Học Đông Phương | Để lại phản hồi