VẮNG BÓNG

Mành liễu ru buồn sóng nước xanh
Còn đâu tóc gió thổi mong manh
Tôi về đây kéo muôn thu lại.
Để giữ trong lòng giấc mộng xanh.
*
Giấc mộng xanh tàn theo lá bay.
Ngàn thu khắc khoải có ai hay.
Chiều buông cánh mỏi trời viễn xứ
Theo bước hải hồ chút cỏ may.
*
Chút cỏ may rầu chân lữ khách.
Níu người đi nhắc bóng quê xưa.
Đường trần gió mãi đưa hương cũ.
Để chất sầu miên ngập nắng mưa.
*
Tôi về trong kỷ niệm xưa
Tìm hương xưa giữa gió mưa ngập lòng.

Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.