THANH BÌNH ĐIỆU

Cảm tác thơ Lý Bạch.

Trên tầng mây vời vợi.
Ngọc nữ vũ Nghê thường?
Người đẹp sắc hoa nhường.
Réo rắt vấn vương tiên giới.
Âm ba ngập trần gian.
Phiêu diêu cung đàn.
Sắc thanh bình tràn miên man.
Hương buông trong gió
Ngây ngất mơ màng.
Xiêm y lồng ánh trăng vàng.
Chợt ánh trăng tan…
Đỉnh non đâu thấy ngỡ ngàng tìm nhau.
Thôi đành mơ cõi nhiệm màu.
Chốn Dao đài ấy dưới màu trăng suông.


Thiên Sứ

 

THANH BÌNH ĐIỆU
Ngô Tất Tố dịch
Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng.
Gió xuân dìu dặt giọt sương trong
Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,
Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông.
THANH BÌNH ĐIỆU
Lý Bạch
Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng.
Nhược chi quần ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Đao đài nguyệt hạ phùng.
Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.