THỜI GIAN

Thiên Sứ

Cảm tác thơ Thi Hoàng

Thu Xưa ai cất thời gian
Thế nhân thuở ấy chỉ toàn hư không.
Với tay tôi lấy mây hồng.
Kê làm gối ngủ trong không gian buồn

Thời gian
Thi Hoàng.

Lầu xưa chim hoàng hạc
Còn chút nắng hoàng hôn
Thôi Hiệu không còn nữa
Chỉ duy còn nỗi buồn…

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.