Tâm sự

Trần gian còn nợ kiếp tha hương.
Quăng trả cho đời thân gió sương.
Chốn cũ đã đau hồn cô tịch.
Quê người nào xá cánh tang thương.
Tim vàng đau nỗi đời đen đỏ.
Phận bạc lầm than kiếp đoạn trường.
Khi gió phong trần tan cõi mộng.
Ngậm ngùi màu tóc đã pha sương.
*
Tôi về trong cõi vô thường.
Đào trong kỷ niệm, tìm hương cuối mùa….

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.