MƯA

MƯA
Cảm tác

Long lanh
trên khóe mắt ai.
Hạt mưa hay lệ
kéo dài bể dâu?
Trách cao xanh
chẳng nhiệm màu.
Để mưa ngập
cõi thu sầu
trong ai.
Bao giờ
mưa gió
nguôi ngoai
Cho người tìm lại
dấu hài thu xưa


MƯA*

Đợi ai
Biết
Chờ ai
Đợi ai…

Chờ heo hắt
Suốt
Con đường
Dài…

Mưa rơi
Rơi
Lòng ai
Ướt giá
Biết
Gió mưa
Bao giờ
Nguôi ngoai…

Ước
Mong sao
Cơn mưa
Tan mau
Ngớt mưa
Ta
Gặp
Lại nhau…

*Lời bài hát – Laviedt giới thiệu

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.