Đẹp và Thơ

ĐẸP VÀ THƠ
(Cô gái Kim Luông)
Nam Trân

Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượng
Cô gái Kim Luông yểu điệu chèo
Tôi xuống thuyền cô, cô chẳng biết
Rằng Thơ thấy Đẹp phải tìm theo.
Thuyền qua đến bến, cô lui lại,
Vẩy chiếc chèo ngang : giọt nước gieo

Đăm đăm mỏi mắt vì chèo,
Chèo cô quấy nước trong veo giữa dòng
Biết không ? Cô hỡi biết không ?
Chèo cô còn quấy, sóng lòng còn xao !

(Huế, Đẹp và Thơ)

Cảm tác: 
Đẹp và Thơ

Thuyền về Đại Ngạc.
Duyên ngược Kim Long.
Đền đây chỗ rẽ của lòng.
Gặp nhau còn biết trên sông nước nào.
Ca dao Việt.

Thuyền nan đậu bến sau hàng phượng.
Yểu điệu kìa ai vịn mái chèo….
Tôi xuống thuyền cô…cô có biết?
Hoa yến bây chừ mấy kẻ theo….
Bến vắng đưa người …ai quay lại?
Hờ hững bên thuyền sóng nước reo……
*
Mái chèo khua nước trong veo….
Đưa người cô chẳng nhìn theo bóng người!
Nón nghiêng che….một góc trời.
Hồn đưa mây bạc, mắt ngời xa xăm…..

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.