ĐƯỜNG ĐI KHÓ

Cảm tác thơ Lý Bạch

Đũa ngà, chén ngọc

Mỹ vị cao lương.

Rượu ngàn vàng cũng có gì đâu.

Chí trượng phu đâu chỉ rượu ôm sầu.

Quăng chén ném đũa.

Dừng cuộc truy hoan.

Tuốt gươm ra..

Hào khí ngất trời xanh mênh mang.

Hận Hoàng Hà dòng sông băng đóng.

Trách Thái Hàng đỉnh núi phủ tuyết rơi.

Đâu còn rảnh buông câu trên khe biếc.

Chợt mộng cao bay tới tận mặt trời.

Mù mịt sương rơi.

Gió bụi tơi bời.

Tám phương khuất nẻo đường trời gian nan.

Mộng đè sóng dữ

Thân lướt cuồng phong

Hẹn ngày thoả chí mênh mông biển trời.

Thiên Sứ

ĐƯỜNG ĐI KHÓ

Dịch giả: Khuyết Danh

Đũa vàng chén ngọc vạn một đấu
Thức ngon nhắm quí giá mười ngàn
Dừng chén,ném đũa,nuốt không được
Tuốt kiếm nhìn quanh lòng mênh mang
Muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng
Toan lên Thái Hàng núi tuyết phơi
Rảnh rỗi buông câu bờ khe biếc
Bỗng mơ thuyền lướt cạnh mặt trời.
Đường đi khó ! Đường đi khó !
Nay ở đâu ? Đường bao ngả ?
Cưỡi gió phá sóng hẳn có ngày
Treo thẳng buồm mây vượt biển cả.

HÀNH LỘ NAN

Lý Bạch

Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên
Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền
Đình bôi đầu trợ bất năng thực
Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên
Dục độ Hoàng Hà băng tắc xuyên
Tương đăng Thái Hàng tuyết ám thiên
Nhàn lai thuỷ điếu toạ khê thượng
Hốt phục thừa chu mộng nhật biên
Hành lộ nan! Hành lộ nan
Đa kỳ lộ, kim an tại?
Trường phong phá lãng hôi hữu thì
Trực quải vân phàm tế thượng hải. 

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.