CẢM TÁC

Vầng mây trôi đón đưa từng kỉ niệm
Rớt xuống đời thành giọt nhớ phai phôi
Mùa thu với chiếc lá rơi
Vàng phai sắc nắng giữa trời mênh mang
TRIỀU ÂM

CẢM TÁC THƠ TRIỀU ÂM.

Mây lang thang
buồn trôi theo kỷ niệm.
Gió giữa đời
thổi nhạt những phai phôi.
Hắt hiu
Hiu hắt .
Lá rơi rơi…
Cô liêu chợt đến
giữa trời mênh mang.
Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.