Vẫn Nguyễn Việt Chiến

Nhà báo Nguyễn Việt Chiến – Ảnh: Ngọc Hải
Nguồn: thanhnienonline.

Nhìn cái bản mặt này thì đúng là thằng Chiến bạn tôi rồi. Ít ra cũng hiên ngang phong độ và có chút ria như vậy chứ!
Vậy Thiên Sứ phải giúp bạn mình thôi.
Quẻ Khai Đại An – một tuần sau tao tin rằng mày sẽ được về nhà dù với bất cứ lý do nào. 

Vài lời tâm sự
Xa cách đã lâu, cũng chẳng hiểu thằng bạn còn nhớ tới mình không? Biết đâu, khi nó chưa bị bắt, mình đến thăm nó, nó lại ngồi tiếp một lúc cho có lệ rồi nhìn đồng hồ xin phép đi công chuyện, mời khi khác lại chơi. Hoặc cũng có thể nó vồ lấy mình và rủ đi nhậu. Điều đó không quan trọng. Khi nào gặp hẵng hay. Còn bây giờ, nó đang gặp nguy thì tôi sống với đúng cái thằng tôi với những kỷ niệm về nó trong tôi. Xem cho nó mộtc quẻ miễn phí. Còn nếu như nó vồ lấy và mời đi nhậu thì tốt quá. Tuy nhiên Thiên Sứ cũng nói trước rằng: Chẳng có việc gì để nhờ vả cả. Mặc dù công việc viết sách hiện nay cũng cần được nó giới thiệu. Nhưng khi nó cảm thấy nó có thể giới thiệu được mà không bị …phiền đến nó và phải ngỏ lời trước thì Thiên Sứ mới đặt vấn đề giúp đỡ cho phải đạo. Còn không thì thôi. Thiên Sứ chẳng bao giờ nhờ vả cả. Nhưng rất biết ơn người giúp mình. Tuy nhiên, đấy là điều kiện quẻ bói đúng và nó trở về với nguyên chức vụ. Còn không câu chuyện này thừa.
Tôi hy vọng quẻ của tôi đúng. Vì không lẽ Thiên Sứ sai! Thiên Sứ cũng có thể sai chứ nhỉ! Nhưng trong trường hợp này Thiên Sứ sai cũng có nhiều cái buồn không của riêng ai.
Hãy chờ xem.
Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.