BẢO TÀNG VIỆN TỰ NHIÊN HOA KỲ

Tôi chưa đi khắp thế giới. Nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi còn ở đâu trên trái Đất này còn một viện bảo tàng lớn hơn về chủ đề tự nhiên. Tôi mới chỉ đi xem lướt qua hai khu vực bảo tồn thiên nhiên và cổ sinh vật. Còn các khu vực khác như khu côn trùng, khu cá , chim …vv….chưa tới, dù cũng ngay trong bảo tàng này.
Tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn của tôi ngé thăm blog này những hình ảnh chụp được ở đây.

IMG_2445.jpg picture by lacvietdontoan


Cổng bảo tàng tự nhiên Hoa Kỳ ở New York City

IMG_2452.jpg picture by lacvietdontoan
IMG_2454.jpg picture by lacvietdontoan


Những bộ xương khủng long ở gian đại sảnh, trước khi vào các khu trưng bày và các khu chức năng khác trong bảo tàng.

IMG_2535.jpg picture by lacvietdontoan


Cổng vào khu bảo tàng cổ sinh vật

IMG_2538.jpg picture by lacvietdontoan
IMG_2540.jpg picture by lacvietdontoan


Bộ xương Lôi long và hình ảnh phục chế

IMG_2537.jpg picture by lacvietdontoan


IMG_2547.jpg picture by lacvietdontoan


Bò sát ăn thịt cổ đại

IMG_2545.jpg picture by lacvietdontoan


IMG_2546.jpg picture by lacvietdontoan


Bò sát có cánh

IMG_2548.jpg picture by lacvietdontoan


Rùa cổ đại.

IMG_2549.jpg picture by lacvietdontoan


Sinh vật biển.

Còn tiếp

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.