VE CHAI LÔNG VỊT

Một thành viên trên diễn đàn Lý học Đông phương gửi email cho tôi một đoạn comment của một ông tên Đào Tiến Thi trao đổi với anh trên blog của Nguyễn Xuân Diện. Nội dung như sau:
Nặc danh:
Trước khi chữ Hán, chữ Nôm người Việt thời Hùng Vương dùng chữ Khoa đẩu. Cái này nhiều người nghiên cứu và công bố rồi. Tại sao ông TTD cho rằng “Chữ Nôm là sản phẩm chữ viết duy nhất do chính người Việt sáng tạo” (Ý 2)? Tại sao ông và các vị Phan Huy Lê, Lê Văn Lan… và nhiều vị khác cứ chối bỏ lịch sử văn hóa dân tộc?
Mong ông và các vị nói trên sớm thay đổi nếu không có tội với Tiền nhân, có tội với dân tộc lắm.
Nặc danh:
Xin thưa với ông Đào Tiến Thi đừng phỉ báng lịch sử dân tộc nữa. Sao ông lại nói chúng ta có 2700 năm? Không phải 4000 năm mà là 5000 năm thưa ông (nếu ông muốn phản bác hay nghi ngờ thì có không ít nhà nghiên cứu để ông phản biện như Hà Văn Thùy, Nguyễn Thiếu Dũng, Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Kim Định…).
Gửi bác Nặc danh 02:17
Trước hết xin bác đừng nặng lời quy kết như thế. 2700 năm chỉ là một con số, không phải là một nhận xét, làm sao kết luận được một thái độ?
Còn về niên đại 2700 xin nói ngắn gọn với bác như sau:
4000 năm lịch sử từ lâu đã là câu nói cửa miệng của người VN ta. Con số đó ghi trong các cuốn sử cũ thời phong kiến. Gần 2000 năm (thậm chí có sách ghi 2879 năm) thời Hùng Vương chủ yếu dựa trên truyền thuyết và sự phỏng đoán. Các nhà sử học thời hiện đại lúc đầu cũng căn cứ vào các tài liệu sử cũ đó.
Nhưng những nghiên cứu vài chục năm gần đây cho con số trên là không chính xác. GS. Lê Văn Lan có lần kể với tôi chính ông đã trực tiếp đến hội nghị của Quốc hội để thuyết trình vấn đề này. Và như ta thấy, hiến pháp VN năm 1992 đã sửa cụm từ “bốn ngàn năm lịch sử” thành “mấy ngàn năm lịch sử”. Sách Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 1 (Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh, Nxb Giáo dục, 1998) cũng viết: “Dựa vào những tài liệu và những tài liệu nghiên cứu về thời Hùng Vương hiên nay, có thể đoán định có cơ sở rằng thời điểm ra đời của nước Văn Lang với tư cách là một nhà nước sơ khai là vào khoảng thế kỷ VII – VI tr.CN” (trang 46)
Tôi cũng có trong tay cuốn Tìm lại cội nguồn văn hóa Việt của Hà Văn Thùy. Tôi rất trân trọng nỗ lực của ông Hà Văn Thùy, song đó cũng chỉ là một ý kiến. Vả lại chính ông Hà Văn Thùy cũng chỉ đoán định trên cơ sở các nguồn tài liệu có trong tay.
Nói thêm rằng tuổi của một dân tộc không quyết định giá trị của dân tộc ấy. Nước Mỹ mới lập hơn 200 năm nhưng giữ vai trò lãnh đạo cả thế giới, trong đó có nước Anh, tổ tiên của họ. Nước Singapore mới lập chưa đầy 50 năm nay, thế mà thành nước phát triển nhất ở Đông Nam Á, sánh ngang với Châu Âu.
Lần đầu tiên tôi thấy xuất hiên cái bút danh Đào Tiến Thi trong giới nghiên cứu. Nên cũng là lạ. Nhìn chung lập luận của tay nay cùng dạng với đám bán rẻ văn hóa dân tộc với tư duy thuộc loại “Ở trần đóng khố”.
Vì thực tế và bản chất vấn đề phủ nhận cội nguồn văn hóa dân tộc Việt là một âm mưu chính trị quốc tế, nên đám tư duy “ở trần đóng khố” đó né tranh đối thoại.
Thiên Sứ tôi đến giai đoạn này cũng không cần thiết phải đối thoại đồng hạng với lũ ngu này.
Số phận của bọn này sẽ do quy luật vũ trụ quyết định, đấy là nói theo khoa học.

Bài này đã được đăng trong Bình luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.