THỜI TIẾT HANOI NGAY 1. 10. 2010

Khí hậu mát mẻ, trời nắng đẹp, trong vòng bán kính 35 km – lấy hồ Hoàn Kiếm làm tâm – hoàn toàn không có mưa, nếu có thì chỉ có mưa nhỏ tương tự như mưa bóng mây. Bắt đầu từ 0g ngày 1. 10 đến hết 24 giờ cùng ngày..
Bán kính 75 km chỉ bắt đầu từ 0g ngày mùng 4. 10 đến hết 24g ngày 10. 10 2010.

Bài này đã được đăng trong Lý Học Đông Phương. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.