LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI.

Cuốn “Thượng Đế và khoa học” được thực hiện bởi sự đối thoại của ba nhà khoa học Pháp đẳng cấp Viện sĩ Hàn lâm. Đây là cuộc đối thoại nhân danh Tôn giáo và Khoa học.  Kết luận cuối cùng của những nhà khoa học Pháp quốc – đại biểu cho một nền văn minh già cỗi – là: Chấp nhận có Thượng Đế còn hơn không có gì hết! Nhưng hôm nay ở Việt Nam – một cuộc trao đổi giữa Thiên Sứ và nhà khoa học tên tuổi: Giáo sư viện sĩ Đào Vọng Đức. Nhân danh một lý thuyết cổ xưa tồn tại trong lịch sử cổ nhân loại và tri thức khoa học tiên tiến nhất. Cuộc đối thoại đã xác định rằng: Không hề có mâu thuẫn giữa những tri thức khoa học hiện đại và Lý học cổ Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt 5000 năm lịch sử. Vũ trụ tự nó và do nó và con người hoàn toàn có thể đạt đến tự do cuối cùng để thoát khỏi định mệnh nếu tự nhận thức được bản thể – Phật giáo gọi là sự giải thoát. Nếu trong “Thượng Đế và khoa học” thể hiện sự bế tắc của tri thức khoa học hiện đại và Thượng Đế là cứu cánh của con người; thì ở cuộc trao đổi này – giữa Lý Học Đông phương và tri thức khoa học hiện đại – là sự giải thoát cuối cùng của tri tuệ: Không có vị trí của Thượng Đế trong vũ trụ – con người tự giải thoát.

Bài này đã được đăng trong Lý Học Đông Phương. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.