Nhà mới của thiensulacviet

Anh chị em bè bạn của thiensulacviet thân mến.
Thiên Sứ tôi trân trong kính mời anh chị em bè bạn của tôi sang tham quan ngôi nhà blog mới của tôi. Hy vọng, nếu anh chị em lấy làm vừa ý thì xin hãy cùng đến đây với thiensulacviet.
http://vn.myblog.yahoo.com/thiensulacviet
Thiên Sứ tôi hy vọng với phương tiện mới sẽ giúp Thiên Sứ tôi có nhiều điều kiện hữu hiệu hơn để minh chứng cho nền văn hóa sử trải gần 5000 năm – một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử.
Trân trọng cảm ơn tình cảm của anh chị em đã giành cho tôi.

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.