LỜI NGUYÊN THỨ NHẤT CỦA THIÊN SỨ

Nhân loại sẽ chỉ tiếp tục khám phá ra những bí ẩn của vũ trụ khi thừa nhận lịch sử văn hiến Việt trải gần 5000 năm và là nguồn cội của nền văn hóa Đông phương.

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.