HỘI SỬ HỌC VIỆT NAM

VÀ VIỆC TẶNG ẤN KIẾM CHO ĐẠI TƯƠNG VÕ NGUYÊN GIÁP.

 

Cách đây 60 năm Đại Tướng Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm cấp tướng và là vị đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam hưng quốc sau hơn 100 năm Pháp thuộc. Đây là niềm tự hào chính đáng của mọi người dân Việt sau một thế kỷ bị đô hộ. Ngài là vị khai quốc công thần của dân tộc Việt nói theo cách nói của cổ sử Đông phương.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm cấp tướng, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam có dự định tổ chức một buổi lễ kính tặng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp một bộ ấn kiếm cổ, như là một hình tượng thể hiện lòng tôn vinh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên vấn đề cần bàn ở đây là nghi lễ và vật lễ trao tặng.

Nếu vật trao tặng chỉ là một vật mang tính giá trị văn hóa như sách vở hoặc vật thể quí hiếm thì có thể dâng tặng theo nghi lễ thông thường. Nhưng ở đây vật dâng tặng Đại Tướng lại là Ấn Kiếm – một biểu tượng của quyền lực và lại được trao tặng cho vị Đại tướng Tổng tư lệnh công thần khai quốc.

Bởi vây, một loạt các vấn đề sẽ được đặt ra là:

Về nghi lễ:

* Việc trao ấn kiếm cho Đại Tướng phải là bậc Quân Vương trước đây và người đứng đầu quốc gia, hoặc Quốc hội trong thời đại hiện nay.

Bởi vậy việc Hội Sử học tặng ấn kiêm cho Đại tướng tổng tư lệnh quân đội – mặc dù chỉ là đồ cổ nhưng chính vì tính biểu tượng quyền lực của ấn kiếm, nên việc này là trái lễ.

Về nội dung ấn kiếm:

* Đại tướng là tổng tư lệnh quân đội được tấn phong bởi quốc hội và chủ tịch nước – tuy không mang hình thức đăng đàn trao ấn kiếm như thời cổ, nhưng đó là biểu tượng của quyền lực quân sự cao nhất.

– Bởi vậy ấn kiếm được trao tặng cho Đại Tướng Võ Nguyên Giáp phải là của một chức vụ trước đây tương đương hoặc cao hơn đã tồn tại trong lịch sử, vì địa vị của Ngài trong lịch sử dân tộc Việt với tư cách công thần khai quốc so với chức vụ tương đương của các thời đại khác nhau.

– Không thể tặng ấn kiếm của một người có địa vị thấp hơn để làm một nghi lễ tặng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Ở đây tôi chưa bàn đến lý lịch của nhân vật lịch sử sở hữu ấn kiếm cổ mà Hội Khoa học lịch sử Việt Nam có ý định tặng đại tướng, vì chưa có thông tin. Và thật là cực kỳ trái lễ nếu ấn kiếm cổ đó thuộc về một chức vụ địa phương, hoặc vùng.

 

Nếu như Hội Sử học Việt Nam tặng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp một cái trồng đồng biểu tượng cho truyền thống văn hóa sử Việt thì mang ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều.

Trống Đồng là biểu tượng của truyền thống văn hóa sử Việt.

Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.