DÂN TỘC VÀ VĂN HÓA

Tiếp theo
Định nghĩa về khái niệm Văn Hóa 
của Nguyễn Vũ Tuấn Anh:
Trên cơ sở những nhận xét về khái niệm “văn” và “hóa” với tư cách là một thuật ngữ của dân tộc Việt được dịch thuật từ những khái niệm tương đương về ngôn ngữ của các dân tộc khác trên thế giới , tôi định nghĩa khái niệm “Văn hóa” như sau:
Những sản phẩm của tư duy trừu tượng xuất phát từ một hay nhiều người được chuyền tải bằng chữ viết, văn bản và phổ biến trong cộng đồng, hoặc một dân tộc, được chấp thuận trở thành một giá trị phổ biến và lưu truyền thành truyền thống trong cuộc sống của cộng đồng người, hay dân tộc đó thì gọi là văn hóa của cộng đồng hoặc dân tộc đó.

Còn tiếp.

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.