Bài Tổ tôm và văn hiến Việt

Tiếp theo
Trên con bài tổ tôm, các bạn so sánh với những ký tự chữ khoa đẩu trên trống đồng Lạc Việt và của nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền thì chúng ta sẽ thấy những nét tương đồng. Đồng thời chúng ta cũng thấy rằng chữ viết trên con bài tổ tôm hoàn toàn không phải chữ Hán và cách viết là cách ghép vần như cách viết chữ Khoa Đẩu của người Việt cổ. Xin xem hình minh họa dưới đây:

So sánh chữ viết trên lá bài và chữ khoa đẩu
Chữ khoa đẩu do nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền phát hiện

IMG_2049.jpg picture by lacvietdontoan

Dấu ấn chữ khoa đẩu trên con bài tổ tôm

7ongtre.jpg picture by lacvietdontoan

Ghép vần bằng ký tự khoa đẩu
Bản dịch thơ của nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền

Nghêu ngao vui thú sơn hà
Mai là bạn cũ, hạc là người quen

IMG_20182.jpg picture by lacvietdontoan

Ký tự khoa đẩu trên trống đồng Lạc Việt
Bản chính trồng đồng này ở một viện bào tàng của nước ngoài
(Thông tin từ nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền)

IMG_2006.jpg picture by lacvietdontoan

Dấu ấn chữ khoa đẩu trong chữ viết Nhật Bản hiện đại
(Hình ảnh quảng cáo trên báo Nhật bản)

img368/2803/avatarblogvvfpp8.jpg
Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.